SŤAŽNOSTI A NÁHRADY

Vrátenie alebo výmena

Máte možnosť vrátiť zakúpené produkty do 14 dní od nákupu a máte právo na výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.

Výrobok, ktorý chcete vrátiť alebo zmeniť, musí byť nepoškodený. Výrobok sa musí vrátiť v originálnom a nepoškodenom balení s uzavretým vybavením. V opačnom prípade bude sťažnosť zamietnutá alebo vyriešená čiastočne.

Do 14 dní od obdržania balíka nám pošlite písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy (e-mail alebo poštou) a vráťte nám produkt do 30 dní na našu adresu: Borotrend d.o.o., Habatova 20, 1236 Trzin, SLOVENIA

V prípade vrátenia peňazí vyplňte: http://bit.ly/tibushopVráteniepeňazí

V prípade výmeny produktu vyplňte: http://bit.ly/tibushopvýmena

Po vyplnení formulára dostanete na vašu adresu dokument .pdf, ktorý je nutné vytlačiť a priložiť do balenia.

Nebudeme môcť identifikovať balíky bez priloženej kópie vyplneného formulára. Z toho dôvodu vašu žiadosť o sťažnosť / výmenu nemožno vyriešiť.

Náklady na zaslanie sú účtované odosielateľovi. Neakceptujeme balíky na dobierku.

V prípade, že nedostaneme písomné odstúpenie do 14 dní od obdržania balíka, vrátenie peňazí alebo výmena nie je možná.

Produkt bude vymenený alebo peniaze budú zaslané do 8 pracovných dní od obdržania balíka.

Reklamácie

V prípade, že Váš výrobok nefunguje správne, môžete požiadať o náhradu počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov na všetky elektronické zariadenia v našej ponuke .

Záruka nie je platná v prípade, že:

  • fyzické poškodenie
  • opotrebovanie
  • škody spôsobené nesprávnym, nevhodným a nedbanlivým použitím výrobku

Výrobok sa musí vrátiť v originálnom a nepoškodenom balení s uzavretým vybavením. V opačnom prípade bude sťažnosť zamietnutá alebo čiastočne vyriešená.

V prípade reklamácie pošlite produkt na adresu: Borotrend d.o.o., Habatova 20, 1236 Trzin, SLOVENIA

V prípade vrátenia peňazí vyplňte: http://bit.ly/tibushopVráteniepeňazí

V prípade výmeny produktu vyplňte: http://bit.ly/tibushopvýmena

Po vyplnení formulára dostanete na Vašu adresu dokument .pdf, ktorý musíte vytlačiť a priložiť do balíka.

Nebudeme môcť identifikovať balíky bez priloženej kópie vyplneného formulára. V dôsledku toho vašu žiadosť o sťažnosť / výmenu nemožno vyriešiť.

Náklady na odoslanie sú účtované odosielateľovi. Neakceptujeme balíky na dobierku.

Sťažnosť bude vyriešená do 8 pracovných dní od prijatia Vášho balíka.